Ağstafa rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağstafa rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Elnur Sadıqov. Bank əməliyyatları. Dərs vəsaiti.
27 Yanvar , 2016

Kitabda bank əməliyyatlarının məzmunu ifadə edir və bank əmə- liyyatlarının həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarının mahiyyəti açıqlanır. Kommersiya bankının aktiv və passiv əməliyyatları kitabda öz izahını tapmışdır. Eyni zamanda kommersiya bankının iqtisadi inkişaf dövründə yeni məzmunu və əməliyyatları göstərilmiş, bank xidməti bazarının xüsusiyyətləri verilmişdir. Kitab bank sisteminin işçiləri üçün, eyni zamanda bank işini sərbəst öyrənənlər, həmçinin ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Faylı yuklə