Ağstafa rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Ağstafa rayon MKS

Koroğlu dastanı

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının qiymətli əsəri olan "Koroğlu" dastanında xalqımıza məxsus qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, vumanizm, dostluq, qardaşlıq, qonaqsevərlik və başqa xüsusiyyətlər öz bədii ifadəsini tapmışdır.

Andrey Platonov. Seçilmiş əsərləri

Kitaba böyük rus yazıçısı Andrey Platonovun müxtəlif illərdə yazdığı hekayələri, dünya nəsrinin incilərindən sayılan “Can” povesti, eləcə də həyat yoldaşı M.Kaşintsevaya Türkmənistandan yazdığı məktublardan v

İsa Hüseynov-Muğanna. İdeal

Xalq yazıçısı İsa Muğanna (Hüseynov) Azərbaycan nəsrinin inkişafında sanballı xidmətləri olan söz sənətkarıdır. Yeni Azərbaycan nəsrini onun, artıq nəsr poetikasının gözəl nümunələrinə çevrilmiş əsərləri olmadan təsəv

Ernest Heminquey. Əcəl Zəngi

Əsərin qəhrəmanları Robert Cordan və Mariya arasındakı təmiz, ülvi məhəbbət hissləri parlaq boyalarla əks etdirilmişdir. Böyük rus yazıçısı Konstantin Simonov “Cordan və Mariyanın faciəli məhəbbətinə həsr olunmuş səhifəl

Nizami Gəncəvi.Xosrov və Şirin

JanrməsnəviMüəllifNizami GəncəviOrijinal dilifars diliYazılma ili1180ƏvvəlkiSirlər XəzinəsiSonrakıLeyli və Məcnun