Ağstafa rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Ağstafa rayon MKS

Aleksandr Düma.Üç müşketyor

Aleksandr Dümanın “Üç muşketyor” romanı fransız ədəbiy­ya­tının ən gözəl əsərlərindən biridir. Az qala iki əsr bundan əvvəl yazıl­masına baxmayaraq bu əsər müasir dövrdə də öz populyar­lığını itir­məyib. Maraql

Koroğlu dastanı

Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarında xalqın həyatı ilə bağlı tarixi hadisələrdən, insanların haqq-ədalət və azadlıq uğrunda apardığı mübarizədən bəhs edilir. Bu dastanların qəhrəmanları xalq içərisindən çıxmış mərd v

Aqata Kristi.Seçilmiş əsərləri

İngilis yazıçısı, bənzərsiz detektiv ustası Aqata Kristinin “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Seçilmiş əsərləri”nə “Şərq ekspressi”ndə qətl”, “Beş donuz balası”, “Rocer Ekroydun qətli” romanları

Güləmail Murad.Qayıdış

Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Samid Ġmanovun aprel döyüĢlərindəVətən uğrunda Ģəhid olmasının 1-ci ildönümünə həsr olunur.

Fyodor Dostoyevski - İdiot

Fyodor Dostoyevski - İdiot